۱۴۰۲ شنبه ۵ اسفند

مسئولان دفاتر گروه هاي آموزشي

 ناهید صفری
مسئول دفتر گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن داخلی : 2336
تلفن مستقیم: 88067153 
 
  
 اکرم مسلمی
مسئول دفتر گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن داخلی :2355
تلفن مستقیم: 88041461
 
  
 فروغ ثمودی
مسئول دفتر گروه زبان و ادبیات عربی و گروه مترجمی فرانسه
تلفن داخلی :2329-2353
تلفن مستقیم:88058928
 
  
 
سارا قطب 
مسئول دفتر گروه تاریخ و گروه زبانشناسی
تلفن داخلی: 2345-2342 
 

تاریخ به روز رسانی:
1400/12/09
تعداد بازدید:
12085
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،دانشکده ادبیات
 adabiat[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 982188048038+
فاکس :
982188048038+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.