۱۴۰۳ يکشنبه ۳۱ تير

گروه تاریخ

 فصلنامه علمی تاریخ اسلام و ایران

 
 نمایه: علمی، ISC، DOAJ
 افتخارات:
رتبه الف  در ارزیابی سال 1401 توسط وزارت علوم و تحقیقات و فناوری 
 p-ISSN: 2008-885x
e-ISSN: 2538-3493
 وب سایت:
 تماس با دفتر مجله:
historyislamiran@alzahra.ac.ir
 
  

 دوفصلنامه علمی تاریخ نگری و تاریخ نگاری

 
 نمایه: علمی، ISC
 افتخارات:
رتبه الف در ارزیابی سال 1401 توسط وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
 p-ISSN: 2008-8841
e-ISSN: 2538-3507
 وب سایت:
 تماس با دفتر مجله:
HP.H@alzahra.ac.ir

تاریخ به روز رسانی:
1402/11/18
تعداد بازدید:
5361
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،دانشکده ادبیات
 adabiat[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 982188048038+
فاکس :
982188048038+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.