۱۴۰۳ جمعه ۲۹ تير

شوراها و كارگروه هاي تخصصي

  عنوان
                                                                                                                                               اعضاء شوراها و کمیته ها
شورای آموزشی پژوهشی دانشکده 
 دکتر نسرین سلطانخواه-دکتر زاهده اژدری-دکتر یاسمن ملکی - دکتر ترانه تجویدی-دکتر احسان منبتی
شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده 
 دکتر نسرین سلطانخواه- دکتر زاهده اژدری- دکتر یاسمن ملکی- دکتر ترانه تجویدی- دکتر احسان منبتی
شورای برنامه ریزی ترمی دانشکده 
دکتر نسرین سلطانخواه-دکتر زاهده اژدری -دکتر یاسمن ملکی -دکتر ترانه تجویدی-دکتراحسان منبتی
کمیته راهبردی دانشکده 
 دکتر نسرین سلطانخواه-دکتر زاهده ازدری- دکتر ترانه تجویدی- دکتر فرید بهروزی 
 کمیته برنامه ریزی درسی دانشکده  
 دکتر نسرین سلطانخواه-دکتر زاهده اژدری- دکتر یاسمن ملکی- دکترترانه تجویدی- دکتر احسان منبتی
 شورای عمومی گروه ریاضی دکتر فرید بهروزی- دکتر کامران دیوانی آذر- دکتر یداله اردوخانی- دکتر مهری اخوان ملایری- دکتر سمیه جنگجوی شالدهی-  دکتر مریم ربیعی کلوزی- دکتر نسرین سلطانخواه- دکتر بتول گنجی صفار- دکتر فاطمه آهنگری- دکتر زاهده اژدری- دکتر شهناز طاهری- دکتر ترانه تجویدی- دکتر الهام روشن بین
 شورای تحصیلات تکمیلی گروه ریاضی  دکتر یداله اردوخانی- دکتر شهناز طاهری- دکتر ترانه تجویدی- دکتر نسرین سلطانخواه- دکتربتول گنجی صفار-  دکتر علیمردان شاه رضایی- دکتر کامران دیوانی آذر- دکتر فرید بهروزی- دکتر مرضیه اسکندری- دکتر سمیه جنگجوی شالدهی- دکتر مریم ربیعی کلوزی- دکتر مهری اخوان ملایری- دکتر زاهده ازدری- دکتر فاطمه آهنگری-دکتر الهام روشن بین
      کمیته ترفیع گروه ریاضی            
 دکتر یداله اردوخانی- دکتر مهری اخوان - دکتر بتول گنجی صفار-دکتر زاهده اژدری- خانم مریم ملکپور-دکتر ترانه تجویدی
کمیته راهبردی گروه ریاضی 
 بازنگری دروس و سرفصل ها:دکترفرید بهروزی- دکتر کامران دیوانی آذر-دکتر بتول گنجی صفار-
 دکتر ترانه تجویدی
 همایش، کارگاه ها و سمینارها: دکتر سمیه جنگجو
 مسابقات: دکتر زاهده اژدری- دکتر فاطمه آهنگری 
شورای تحصیلات تکمیلی گروه آمار 
  دکتر صدیقه شمس- دکتر ناهید سنجری فارسی پور- دکتر روشنک علی محمدی- دکتر یاسمن ملکی 
 کمیته ترفیع گروه آمار   
 دکتر صدیقه شمس- دکتر یاسمن ملکی یورتچی 
شورای عمومی گروه علوم کامپیوتر
 دکتر احسان منبتی -دکتر مرضیه اسکندری- دکتر علی مردان شاهرضایی- دکترمهناز نوروزی-
 دکتر بهرام صادقی بی غم 
شورای ترفیع گروه علوم کامپیوتر 
 دکتر مرضیه اسکندری- دکتر علی مردان شاهرضایی- دکتر احسان منبتی 

تاریخ به روز رسانی:
1401/06/21
تعداد بازدید:
4555
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک، ساختمان خوارزمی، طبقه پنجم، دانشکده علوم ریاضی
  کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188047861+
فاکس : 982188058470+
 math.alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.