۱۴۰۳ جمعه ۲۹ تير

اخبار دفاعيه ها

 نام و نام خانوادگی رشته‌ی تحصیلیموضوع استاد راهنما  تاریخزمان 
عاطفه اینانلو عشرت‌آبادیریاضی  سیستم‌های دینامیکی حساس توپولوژیکی دکتر جنگجو1402/11/16  10
 مکان کلاس 504
مرضیه کریم‌زاده شهری آمارریاضی خانواده بور 3مارشال - الکین: توسعه، خواص وکاربردهادکتر سنجری
دکتر طارمی
1402/11/14  16-14
 مکانکلاس 505 
 فاطمه فرحزادی آنلیز عددیبرخی روش‌های تحلیلی - عددی برای معادله‌ی بلک - شولز کسری دکتر تجویدی 1402/11/16   15-13
 مکان کلاس 502
 سعیده صفری الموتیآنالیزعددی  ایده‌آل‌های چپ ماکزیمال جبرهای باناخ عملگرهای کراندار روی یک فضای باناخدکتر بهروزی 1402/11/14  11-9 
 مکان کلاس 504
 یسری عالیبهینه‌سازی  مدل مکان‌یابی - تخصیص برای یک شبکه زنجیره تامین خون
تحت عدم قطعیت
 دکتر منبتی1402/11/16 10:30-9 
 مکانکلاس 506 
سیده راضیه حسینی رمز و کد  بررسی امکان‌سنجی ارتقا امنیت سیستم‌های رمز نگاری مبتنی بر تئوری کدگذاری دکتر سلطانخواه1402/11/16  12:30-10:30
 مکان کلاس 502
الهام مقدم آنالیز عددی  جواب تقریبی معادلات انتگرال - دیفرانسیل کسری مرتبه‌ی متغیر با استفاده
از چند جمله‌ای‌های ویتا - فیبوناچی
 دکتر اردوخانی 1402/11/21 13
مکانکلاس 506 
 شعله مهرابیآنالیز عددی حل عددی معادلات انتگرال - دیفرانسیل کسری تاخیری با استفاده از
چند جمله‌ای برنشتاین 
 دکتر شاهرضایی
دکتر اردوخانی
1402/11/16   17-15
 مکان کلاس 505
فاطمه قباخلو آنالیز عددی موجک‌های ویلسون برای حل معادلات انتگرال-دیفرانسیل غیرخطی کسری
فردهلم-همرشتاین 
دکتر شاهرضایی
 دکتر اردوخانی
 1402/11/16  13
 مکانکلاس 506 
 ندا آویژگان آنالیز عددیحل عددی معادلات انتگرال دیفرانسیل کسری مرتبه متغیر چندگانه با استفاده از
چند جمله‌ای‌های برنشتاین 
دکتر اردوخانی  1402/11/17 10-8
 مکانکلاس 504
 زهرا خواجه شهنی بهینه‌سازی مسائل جریان در شبکه با هزینه‌های فعال‌سازی کماندکتر تجویدی
دکتر منبتی 
 1402/11/18 8
 مکان کلاس 505
فاطمه ریاحی  بهینه‌سازیرویکرد مبتنی بر ماشین بردار پشتیبان دوتایی برای دسته‌بندی داده‌های نامتوازن دکترتجویدی
دکتر منبتی 
1402/11/18  14
 مکان کلاس 505

تاریخ به روز رسانی:
1402/11/15
تعداد بازدید:
241
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک، ساختمان خوارزمی، طبقه پنجم، دانشکده علوم ریاضی
  کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188047861+
فاکس : 982188058470+
 math.alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.