۱۴۰۳ جمعه ۲۹ تير

پژوهشگران برتر دانشکده

 
پژوهشگران برتر دانشکده علوم ریاضی سال 1402
 جناب آقای دکتر یداله اردوخانی
سرکار خانم دکتر نسرین سلطانخواه
جناب آقای دکتر بهرام صادقی بی‌غم
سرکار خانم دکتر فاطمه آهنگری

پژوهشگران برتر دانشکده علوم ریاضی سال 1401
جناب آقای دکتر یداله اردوخانی
جناب آقای دکتر علیمردان شاهرضایی
سرکار خانم دکتر نسرین سلطانخواه
پژوهشگران برتر دانشکده علوم ریاضی سال 1400
سرکار خانم دکتر بتول گنجی صفار
جناب آقای دکتر یداله اردوخانی
جناب آقای دکتر مهدی علی محمدی
پژوهشگران برتر دانشکده علوم ریاضی سال 1399
سرکار خانم دکتر نسرین سلطانخواه
جناب آقای دکتر یداله اردوخانی
پژوهشگران برتر دانشکده علوم ریاضی سال 1398
سرکار خانم دکتر نسرین سلطانخواه
سرکار خانم دکتر یاسمن ملکی
جناب آقای دکتر یداله اردوخانی
جناب آقای دکتر کامران دیوانی آذر
پژوهشگران برتر دانشکده علوم ریاضی سال 1397
جناب آقای دکتر یداله اردوخانی
سرکار خانم دکتر یاسمن ملکی
سرکار خانم دکتر سمیه جنگجو
                                                                                                                                       
 

تاریخ به روز رسانی:
1402/09/27
تعداد بازدید:
494
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک، ساختمان خوارزمی، طبقه پنجم، دانشکده علوم ریاضی
  کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188047861+
فاکس : 982188058470+
 math.alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.