۱۴۰۳ جمعه ۲۹ تير

محققین پسادکتری

 طرح‌های پسادکتری فعال در سال 1402

 1.     آقای دکتر علی ابراهیمی جهان محقق پسادکتری آقای دکتر یداله اردوخانی: حل عددی معادلات انتگرال- دیفرانسیل با روش توابع پایه ای شعاعی انتگرال گیری شده، تاریخ شروع قرارداد 15/02/1402

2.     آقای دکتر میثم کریوند محقق پسادکتری خانم دکتر نسرین سلطانخواه: پارامترهای وابسته به فاصله و خودریختی در گراف ها، تاریخ شروع قرارداد 15/02/1402

3.     خانم دکتر زهرا نقوی محقق پسادکتری آقای دکتر فرید بهروزی: مرز فرستنبرگ اندازههای * Cمقدار، تاریخ شروع قرارداد 01/03/1402

4.     آقای دکتر محمد اقبالی محقق پسادکتری آقای دکتر کامران دیوانی آذر: محک‌هایی برای منظم شدن حلقه‌هایی با مشخصه عدد اول، تاریخ خاتمه قرارداد 09/12/1402

5.     آقای دکتر بابک صمدی محقق پسادکتری خانم دکتر نسرین سلطانخواه: توابع احاطه‌کننده و افراز رأسی گراف‌ها از جنبه دوگان آن‌ها ، تاریخ خاتمه قرارداد 14/08/1402

6.     خانم دکتر هانیه دهستانی محقق پسادکتری آقای دکتر یداله اردوخانی: روش‌های عددی ترکیبی برای حل سیستم‌های دینامیکی با ابعاد بالا، تاریخ خاتمه قرارداد 19/07/1402

7.     خانم دکتر نسرین صمدیار محقق پسادکتری آقای دکتر یداله اردوخانی: رویکردهای عددی مبتنی بر روش‌های بهبودیافته برای تقریب جواب مدل‌های ریاضی تصادفی، تاریخ خاتمه قرارداد 09/12/1402

8.     خانم دکتر فاطمه بازی کار محقق پسادکتری آقای دکتر بهرام صادقی بی‌غم: جداسازی چندوجهی ماشین بردار پشتیبان با داده‌های Universum با به‌کارگیری برنامه‌ریزی تفاضل محدب ، تاریخ خاتمه قرارداد 14/11/1402

 طرح‌های پسادکتری در سال 1401

 1. خانم دکتر صدیقه صابرماهانی محقق پسادکتری آقای دکتر یداله اردوخانی :تجزیه‌وتحلیل سیستم‌های کسری با استفاده از موجک‌ها(اتمام دی‌ماه 1401)

2. خانم دکتر صدیقه صابرماهانی محقق پسادکتری آقای دکتر یداله اردوخانی :تجزیه‌وتحلیل مسائل کنترل بهینه از مرتبه دلخواه با استفاده از روش‌های طیفی(آغاز دی‌ماه 1401)

3. آقای دکتر محمد اقبالی محقق پسادکتری آقای دکتر کامران دیوانی آذر: محک‌هایی برای منظم شدن حلقه‌هایی با مشخصه عدد اول، تاریخ شروع قرارداد 09/12/1401

4. آقای دکتر بابک صمدی محقق پسادکتری خانم دکتر نسرین سلطانخواه: توابع احاطه‌کننده و افراز رأسی گراف‌ها از جنبه دوگان آن‌ها ، تاریخ شروع قرارداد 15/08/1401

5. خانم دکتر هانیه دهستانی محقق پسادکتری آقای دکتر یداله اردوخانی: روش‌های عددی ترکیبی برای حل سیستم‌های دینامیکی با ابعاد بالا، تاریخ شروع قرارداد 20/08/1401

6. خانم دکتر نسرین صمدیار محقق پسادکتری آقای دکتر یداله اردوخانی: رویکردهای عددی مبتنی بر روش‌های بهبودیافته برای تقریب جواب مدل‌های ریاضی تصادفی، تاریخ شروع قرارداد 10/12/1401

7.     خانم دکتر فاطمه بازی کار محقق پسادکتری آقای دکتر بهرام صادقی بی‌غم: جداسازی چندوجهی ماشین بردار پشتیبان با داده‌های Universum با به‌کارگیری برنامه‌ریزی تفاضل محدب، تاریخ شروع قرارداد 15/11/1401

 طرح‌های پسادکتری در سال 1400

 -         تصویب و اجرای هشت طرح پسادکتری با عناوین:

Ø     بهبود حل عددی برخی مسائل کسری با به‌کارگیری روش‌های طیفی و کاربرد آن‌ها در مهندسی و علوم

Ø     روش‌های ترکیبی مبتنی بر روش‌های طیفی و کاربرد آن‌ها در علوم مالی و مهندسی

Ø     طرح‌های بلوکی، حجم تریدهای μ گانه و ارتباط با کدهای رید-مولر

Ø     خودریختی‌های جابه‌جاشونده گروه‌ها و طول جابه‌جاگری گروه‌ها

Ø     قوی کردن راهبرد احاطه‌کنندگی در گراف‌ها

Ø     مطالعه‌ای روی تعمیم‌های شرایط زنجیری

Ø     آنالیز تحلیلی و عددی سیستم‌های دینامیکی آشوب‌های کسری

Ø     نقش مشتقات کسری در تجزیه‌وتحلیل سیستم‌های کسری

لیست اسامی محققان پسادکتری دانشکده علوم ریاضی 1400:

1.     خانم دکتر نازیلا شهرابی محقق پسادکتری خانم دکتر مهری اخوان ملایری

2.     خانم دکتر پریسا رحیم خانی محقق پسادکتری آقای دکتر یداله اردوخانی

3.     خانم دکتر نسرین گلعلیزاده محقق پسادکتری خانم دکتر نسرین سلطانخواه

4.     آقای دکتر اصغر دانشور محقق پسادکتری آقای دکتر کامران دیوانی آذر

5.     آقای دکتر بابک صمدی محقق پسادکتری خانم دکتر نسرین سلطانخواه

6.     خانم دکتر شیوا اسحاقی محقق پسادکتری آقای دکتر یداله اردوخانی

7.     خانم دکتر هانیه دهستانی محقق پسادکتری آقای دکتر یداله اردوخانی

 طرح‌های پسادکتری در سال 1399

üطرح با عنوان: بهبود حل عددی برخی مسائل کسری با به‌کارگیری روش‌های طیفی و کاربرد آن‌ها در مهندسی و علوم توسط پژوهشگر پسادکتری سرکار خانم دکتر صدیقه صابرماهانی به سرپرستی آقای دکتر یداله اردوخانی

ü طرح با عنوان: روش‌های ترکیبی مبتنی بر روش‌های طیفی و کاربرد آن‌ها در علوم مالی و مهندسی توسط پژوهشگر پسادکتری سرکار خانم دکتر پریسا رحیم خانی به سرپرستی آقای دکتر یداله اردوخانی

ü طرح با عنوان: طرح‌های بلوکی، حجم تریدهای μ گانه و ارتباط با کدهای رید-مولر. توسط پژوهشگر پسادکتری سرکار خانم دکتر سمیه گلعلیزاده به سرپرستی سرکار خانم دکتر نسرین سلطانخواه

ü طرح با عنوان: خودریختی‌های جابه‌جاشونده گروه‌ها و طول جابه‌جاگری گروه‌ها، توسط پژوهشگر پسادکتری سرکار خانم دکتر نازیلا عظیمی شهرابی به سرپرستی سرکار خانم دکتر مهری اخوان ملایری

تاریخ به روز رسانی:
1402/08/22
تعداد بازدید:
597
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک، ساختمان خوارزمی، طبقه پنجم، دانشکده علوم ریاضی
  کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188047861+
فاکس : 982188058470+
 math.alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.