۱۴۰۳ جمعه ۲۹ تير

شرح وظایف

1. مطالعه مستمر قوانین و مقررات مرتبط با تشکیلات، شناسایی ظرفیت‌ها و نیز پیگیری و اتخاذ راهکارهای لازم جهت رعایت الزامات آنها
2. مطالعه و بررسی مداوم وظایف واحدهای سازمانی دانشگاه و چگونگی گردش کار در آنها، با توجه به برنامه توسعه دانشگاه و برنامه ریزی و تفکیک و تقسیم صحیح وظایف بین واحدها و جلوگیری از تکرار و تداخل وظایف
3. انجام طرح های مطالعاتی مربوط به اصلاح ساختار و تشکیلات سازمانی، سیستم ها، فرآیندها و روش های مورد عمل در دانشگاه و پیشنهاد اصلاح در صورت نیاز در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط
4. تهیه و تنظیم نمودار سازمانی (تشکیلاتی) و مجموعه اهداف، وظایف و پستهای سازمانی متناسب با وظایف و مسئولیت‌های واحدهای سازمانی دانشگاه، با همکاری واحدهای ذی ربط و ابلاغ آنها به واحدها پس از تصویب توسط مراجع ذی صلاح
5. تهیه و تنظیم شرح وظایف واحدها و پست‌های سازمانی دانشگاه و ابلاغ آنها به واحدها پس از تصویب توسط مراجع ذی صلاح
6. بررسی پیشنهادهای واحدها در مورد تغییر و اصلاح پست های سازمانی و شرح وظایف آنها و تهیه گزارشات لازم
7. انجام بررسی های سازمانی به منظور برنامه ریزی و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه
8. شناسایی فرآیندهای کلیدی دانشگاه، مستندسازی و ابلاغ آن ها به واحدها، پس از تصویب در مراجع ذیصلاح
9. تعیین و پیشنهاد اولویت‌های بهبود فرآیندهای سازمانی، تحلیل شکاف و مستندسازی آنها
10. انجام طرح‌های مطالعاتی، ارائه راهکارها و اقدام جهت توسعه نظام مشارکتی، استقرار و ارتقای مدیریت دانش وسایر طرح های تحول سازمانی در دانشگاه
11. برنامه ریزی و تهیه طرح جامع آموزش اعضای غیرهیات علمی، انجام نیازسنجی آموزشی و ارائه تقویم دوره های آموزشی
12. برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی مصوب، به صورت حضوری، غیرحضوری و الکترونیکی، و سنجش اثربخشی و تجزیه و تحلیل نتایج ارزیابی دوره های آموزشی با استفاده از فناوری اطلاعات و ارائه راهکارهای بهبود
13. استفاده از زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای آموزش الکترونیک، انجام کلیه امور مربوط به اجرای دوره‌های آموزشی، تهیه و به روزرسانی شناسنامه آموزشی کارکنان
14. انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

تاریخ به روز رسانی:
1401/03/17
تعداد بازدید:
559
تشکیلات و ساختار سازمانی
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمی، طبقه 8، مدیریت برنامه بودجه و تحول سازمانی
tarhobarname[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 88041460
فاکس :
88613846
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.