۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ آذر
ميهمان كامل به دانشگاه الزهرا (س) چه مراحلي دارد؟
سئوال:
ميهمان كامل به دانشگاه الزهرا (س) چه مراحلي دارد؟
پاسخ:
- ثبت‌نام در سامانه خدمات آموزشي وزارت علوم (در ارديبهشت ماه)
- بررسي درخواست‌ها در كميته ميهماني و انتقال دانشگاه الزهرا (س)
- ثبت موافقت و مخالفت‌ها در سامانه خدمات آموزشي وزارت علوم توسط واحد نقل و انتقالات
- مراجعه دانشجو به سامانه خدمات آموزشي و رويت نتيجه درخواست
- تهيه نامه به دانشگاه مبدأ توسط مديريت امور آموزشي
- ارائه نامه دروس درخواستي براي ميهماني توسط دانشگاه مبدأ (در صورت موافقت)
- انتخاب واحد دانشجو در زمان تعيين شده در تقويم دانشگاهي دانشگاه الزهرا (س)

تاریخ:
1396/07/04
تعداد بازدید:
773
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك، دانشكده فيزيك شيمي دانشگاه الزهرا
  كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041347+
فاكس : 982188613935+
 physchem[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.