۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ آذر
مراحل گواهي اشتغال به تحصيل
سئوال:
مراحل گواهي اشتغال به تحصيل
پاسخ:
- ثبت درخواست در سامانه گلستان
- تاييد درخواستدانشجو توسط كارشناس آموزش
- تاييد و امضاي مدير امور آموزشي دانشگاه و ارسال آن به آموزش دانشكده
_ مراجعه دانشجو به آموزش و درياف گواهي
تاریخ:
1396/08/16
تعداد بازدید:
1118
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك، دانشكده فيزيك شيمي دانشگاه الزهرا
  كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041347+
فاكس : 982188613935+
 physchem[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.