۱۴۰۳ يکشنبه ۳۰ ارديبهشت
1402
1402/10/26
  • بررسی برنامه راهبردی با حضور مشاور وزیربررسی برنامه راهبردی با حضور مشاور وزیر
    بررسی برنامه راهبردی با حضور مشاور وزیر
  • بررسی برنامه راهبردی با حضور مشاور وزیربررسی برنامه راهبردی با حضور مشاور وزیر
    بررسی برنامه راهبردی با حضور مشاور وزیر
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمی، طبقه 8، مدیریت برنامه بودجه و تحول سازمانی
tarhobarname[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 88041460
فاکس :
88613846
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.