۱۴۰۲ دوشنبه ۱۳ آذر
سال 1400
1400/10/27
 • testtest
  test
 • کمیسیون دائمیکمیسیون دائمی
  کمیسیون دائمی
 • کمیسیون دائمیکمیسیون دائمی
  کمیسیون دائمی
 • کمیسیون دائمیکمیسیون دائمی
  کمیسیون دائمی
 • کمیسیون دائمیکمیسیون دائمی
  کمیسیون دائمی
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمی، طبقه 8، مدیریت برنامه بودجه و تحول سازمانی
tarhobarname[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 88041460
فاکس :
88613846
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.