۱۳۹۹ جمعه ۲۲ فروردين
گزارش جلسه دفاعیه دانشجوی دکتری خانم سیده شیرین حجازی
گروه علوم قرآن و حدیث

جلسه دفاعیه دانشجوی دکتری خانم سیده شیرین حجازی در تاریخ 98/4/17 در دانشکده الهیات با موضوع معناشناسی شناختی استعاره های مفهومی مکان در پانزده جزء آخر قرآن کریم و با این راهنمایی استادان دکتر پروین بهارزاده و دکتر آزیتا افراشی و مشاوره استاد دکتر احمد پاکتچی برگزار شد. استادان داور عبارت بودند از دکتر کریمی، دکتر احدی و دکتر فتاحی زاده. موضوع رساله مبتنی بود بر یک کار میان رشته ای که علم زبان شناختی به عنوان ابزاری سودمند جهت تبیین و تفسیر آیات قرآن کریم مورد استفاده قرار گرفته بود. به عبارت دیگر با توجه به اینکه مفاهیم انتزاعی بر مبنای مکان در قرآن کریم مفهوم سازی شده‌اند، نظریه استعاره های مفهومی می‌تواند مبنای مناسبی برای تبیین این گروه از آیات قرار گیرد. جلسه دفاعیه ارائه کار دانشجو شروع شد و سپس داوران نظرات و پیشنهادات خود را ابراز نمودند و در مرحله بعد استادن داور و مشاور به دفاع از روشمندی و مسیر صحیح کار رساله پرداختند و در نهایت جلسه با رأی استادان داور و راهنما با موفقیت و پذیرش دفاع دانشجو به پایان رسید.

تاریخ:
1398/04/19
تعداد بازدید:
894
منبع:
فیلم مرتبط
صوت
گروه علوم قرآن و حدیث
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمی، طبقه سوم، دانشکده الهیات کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188058923+ فاکس : 982188058923+
 theology[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.