۱۳۹۹ جمعه ۲۲ فروردين
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث با عنوان:«نقش فرقان در حصول معرفت توحیدی در قرآن کریم»
دانشکده الهیات
دانشجو: ام البنین بخشایش، استاد رهنمای اول: دکتر فاطمه علایی رحمانی، استاد راهنمای دوم: دکتر زهرا صرفی، زمان: 98/10/18 ساعت 15/30 الی 13/30
تاریخ:
1398/10/22
تعداد بازدید:
36
منبع:
فیلم مرتبط
صوت
گروه علوم قرآن و حدیث
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمی، طبقه سوم، دانشکده الهیات کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188058923+ فاکس : 982188058923+
 theology[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.