۱۳۹۸ شنبه ۱۶ آذر
نحوه ارائه خدمات آزمایشگاهی
فرم های مربوط به استفاده از آزمایشگاه
*** شیوه نامه استفاده از آزمایشگاه/Dorsapax/userfiles/file/sh.pdf
*** تعهدنامه عضو هیئت علمی دانشکده/Dorsapax/userfiles/file/ta44.pdf
 *** تعهدنامه دانشجو /Dorsapax/userfiles/Sub1/TaahodnamehST.pdf
***تعرفه استفاده از آزمایشگاه آنالیز حرکت /Dorsapax/userfiles/file/tar55.pdf
*** فرم معرفی نامه دانشجو خارج از دانشگاه/Dorsapax/userfiles/file/c1.pdf
 شماره حساب در آمدهای اختصاصی دانشکده: 2177129010005
تاریخ به روز رسانی:
1398/08/29
تعداد بازدید:
337
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک ،دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم ورزشی    کدپستی : 1993891176
تلفن : 982188041468+    فاکس : 982188041468+
 sport[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.