۱۳۹۹ دوشنبه ۱۰ آذر
رياست دانشكده
 


 دکتر پریسا حجازی دینان

 

دکترای رفتار حرکتی (PhD) 
شماره تلفکس :88041468
آدرس پست الکترونیکی: Parisahejazi@alzahra.ac.ir
شماره تلفکس :88041468

وب سایت شخصی: http://staff.alzahra.ac.ir/parisa-hejazi 

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/10/02
تعداد بازدید:
6395
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک ،دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم ورزشی    کدپستی : 1993891176
تلفن : 982188041468+    فاکس : 982188041468+
 sport[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.