۱۴۰۳ جمعه ۲۲ تير

معرفی

در اجرای مصوبه اول صدو سومین نشست هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه الزهرا مورخ 11/11/94 به منظور ایجاد روحیه مشارکت در حل مسائل سازمانی و ایجاد پویایی دردانشگاه، فرایند های پذیرش و بررسی پیشنهادها باز طراحی گردید و نظام پیشنهادهای دانشگاه الزهرا فعالیت خود را مجددا در سال 1395 آغاز نمود.

- اهداف نظام پیشنهاد ها :
1. ارج نهادن به شأن و فضائل انسانی افراد و قابلیت های آنان
2. همسو سازی اهداف اعضا با اهداف سازمان.
3. بهبود و اصلاح امور دانشگاه.
4. افزایش رضایت ارباب رجوع.
5. تقویت حس مسئولیت پذیری و زمینه سازی برای بروز خلاقیت اعضا و حمایت از ایده های نو.
6. توسعه روحیه مشارکت جویی، همکاری و کارگروهی در دانشگاه.
7. بهبود روابط انسانی بین سطوح مختلف دانشگاه و ایجاد نشاط روحی در اعضا.
8. بهبود روابط کار از طریق افزایش اعتماد متقابل بین مدیریت و اعضا.
9. ایجاد انگیزه و حس رقابت سالم در بین اعضا.
10. ارتقاء سطح بهره وری فردی و گروهی در جهت بهبود مستمر
11. کمک به بهسازی و ایمن سازی محیط و شرایط کار.
12. ایجاد بستر مناسب برای افزایش میزان انعطاف پذیری در برابر تغییرات

تاریخ به روز رسانی:
1399/07/12
تعداد بازدید:
1358
نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمی، طبقه 8، مدیریت برنامه بودجه و تحول سازمانی
tarhobarname[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 88041460
فاکس :
88613846
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.