۱۴۰۳ شنبه ۲۶ خرداد

کارشناسان


کارکنان دانشکده: 

مسئول دفتر دانشکده الهیات:

خانم آذر محمدی 

مدرک: دکترای علوم سیاسی 
85692347
85692127
 
فاکس: 88058923 

کارشناس مسئول پژوهش و مسئول پرتال‌های دانشکده:

خانم زهرا مردانی ولندانی

مدرک:کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

کارشناس مسئول پژوهش، کارشناس نشریه دانشکده، کارشناس پرتال‌های دانشکده
ایمیل:quranhadith@alzahra.ac.ir

کارشناس ارتقا و پژوهش گلستان:


خانم منیره سلطان احمدی

مدرک: کارشناس ارشد فلسفه و کلام اسلامی

ایمیل: msa.1390@yahoo.com

کارشناس IT دانشکده:

خانم مریم آبیار
 
مدرک: کارشناس ارشد تاریخ 
کارشناس مسئول آموزش دانشکده:
 
خانم رقیه صبحی
 
مدرک: کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
 
مسئول آموزش و کارشناس آموزش ارشد تمام گروه‌ها
ایمیل:r.sobhi@alzahra.ac.ir
 
 کارشناس آموزش (مقطع کارشناسی: فلسفه و حکمت اسلامی و فقه مبانی حقوق اسلامی و
تاریخ فرهنگ وتمدن ملل اسلامی):
 
خانم فروغ عبدی
 
مدرک:کارشناسی مدیریت آموزشی 
ایمیل: f.abdi@alzahra.ac.ir 

 کارشناس آموزش (مقطع کارشناسی: ادیان و عرفان و علوم قرآن و حدیث):

خانم آزاده تقی پور
 
مدرک: کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی
ایمیل:a.taghipour@alzahra.ac.ir
 
 

کارشناس آموزش (کارشناس گروه معارف):
85692700 

 
 
 
 مسئول مالی دانشکده: 
 
آقای منصور بصیر 
 
 
 

تاریخ به روز رسانی:
1402/11/08
تعداد بازدید:
15111
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمی، طبقه سوم، دانشکده الهیات کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188058923+ فاکس : 982188058923+
 theology@alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.