۱۴۰۳ يکشنبه ۲۷ خرداد

برنامه درسی مصوب وزارت عتف

 
 گروهمقطع دریافت 
 ادیان و عرفانکارشناسی  
 کارشناسی ارشد
 تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامیکارشناسی  
 کارشناسی ارشد 
 علوم قرآن و حدیثکارشناسی  
 کارشناسی ارشد
 دکتری 
 فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی  
کارشناسی ارشد  
 فلسفه و حکمت اسلامی کارشناسی  
 کارشناسی ارشد 
 دکتری 

تاریخ به روز رسانی:
1402/04/07
تعداد بازدید:
5555
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمی، طبقه سوم، دانشکده الهیات کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188058923+ فاکس : 982188058923+
 theology@alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.