۱۴۰۳ جمعه ۲۹ تير

افتخارات کارشناسان دانشکده الهیات دانشگاه الزهرا

 
 تاریخنام و نام خانوادگی  عنوان سمت
 1398 خانم زهرا مردانی ولندانی رتبه دوم در مسابقه انتشار دستاوردهای دانشگاه الزهرا(س) در فضای مجازی کارشناس مسئول پژوهشی دانشکده الهیات
 1398 خانم سیده فاطمه زهرا حسینی کارمند شایسته تقدیر دانشکده الهیات در مراسم گرامیداشت روز کارمند  کارشناس گروه معارف اسلامی
 1398 خانم رقیه صبحی کارشناس برتر حوزه آموزش دانشکده الهیات در دهه سرآمدی آموزش کارشناس مسئول آموزش و کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده الهیات
 1396 خانم رقیه صبحی کارشناس برتر حوزه آموزش دانشکده الهیات در دهه سرآمدی آموزش  کارشناس مسئول آموزش و کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده الهیات
 1395  خانم زهرا مردانی ولندانی کسب رتبه برتر در همراهی با امور پژوهشی دانشگاه کارشناس مسئول پژوهشی دانشکده الهیات
 1394 خانم زهرا مردانی ولندانی تقدیر از عملکرد کاری در حوزه پژوهش کارشناس مسئول پژوهشی دانشکده الهیات
 1394 خانم زهرا مردانی ولندانی همکاری در برگزاری هجدهمین دوره مسابقات همگانی  کارشناس مسئول پژوهشی دانشکده الهیات
 1393 خانم زهرا مردانی ولندانی کسب لوح تقدیر از طرف هیأت رئیسه دانشکده الهیات به پاس زحمات درانجام امور پژوهشی دانشکده  کارشناس مسئول پژوهشی دانشکده الهیات
 1393 خانم زهرا مردانی ولندانی کارشناس آموزش نمونه کارشناس آموزش دانشکده الهیات
 

تاریخ به روز رسانی:
1402/04/04
تعداد بازدید:
251
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمی، طبقه سوم، دانشکده الهیات کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188058923+ فاکس : 982188058923+
 theology@alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.