۱۴۰۳ جمعه ۲۲ تير

درباره دانشکده

آدرس:تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمی، طبقه سوم، دانشکده الهیات
تلفن: +982185692347
کدپستی:1993893973
 نمابر: 982188035187+
ارسال نظرات و پیشنهادات: 
theology@alzahra.ac.ir     

تاریخ به روز رسانی:
1401/12/03
تعداد بازدید:
496
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمی، طبقه سوم، دانشکده الهیات کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188058923+ فاکس : 982188058923+
 theology@alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.