۱۴۰۲ يکشنبه ۶ فروردين

كارشناسان


بخش آموزشی , اداری و پژوهشی دانشکده

 تصویر

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

مستقیم

فکس

پست الکترونی

       
    

   
 

گیتی آیت اللهی

کارشناس امور دانشکده (مسئول امور مالی )

2651

85692651

   g.ayatollahi@alzahra.ac.ir
 

علی قنبر زاده

متصدی امور دانشکده

2636

85692636

   a.ghanbarzadeh@alzahra.ac.ir
      
 ساعده رضایی نژاد       کارشناس  2370   
 

اکرم حاجی محمدی

کارشناس  IT

2633

 
 

زهرا حیدری

کارشناس مسئول                 دانشکده -(مسئول آموزش کارشناسی  ارشد و دکتری رشته فیزیک )

2871

85692871

   z.heidari@alzahra.ac.ir

      
  فاطمه میرزایی  کارشناس امور دانشکده (مسئول امور پژوهشی)  2634  85692634    f.mirzaei@alzahra.ac.ir
  سمیرا حیدری     2870   

      

 

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

مستقیم

فکس

پست الکترونیک

  خورشید دماوندی  

مسئول دفتر گروه فیزیک

2660

85692660

  kh.damavandi@alzahra.ac.ir 
 

مقدم علی صفری

کارشناس آزمایشگاه

2639

85692639

 

ayat481@yahoo.com
mo.safari@alzahra.ac.ir

 

رامونا نیک خصال

کارشناس آزمایشگاه

2644

85692644

 

rnik@alzahra.ac.ir

 

سکینه مینایی فرد

کارشناس آزمایشگاه

2627

85692627

 

s.minaeifard@alzahra.ac.ir

 حسین گودرزی     2620   

تاریخ به روز رسانی:
1401/10/05
تعداد بازدید:
25538
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك، دانشكده فيزيك شيمي دانشگاه الزهرا
  كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041347+
فاكس : 982188613935+
 physchem[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.