۱۴۰۲ شنبه ۱۲ فروردين

آیین نامه ها

آئین نامه های آموزش آزاد و مجازی 
 1 نکات مهم دوره آموزش عالی آزاد
 

تاریخ به روز رسانی:
1398/08/19
تعداد بازدید:
14701
مرکز آموزش آزاد و مجازی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ونک،ده ونک ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشی دانشگاه الزهرا کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاکس : 982188067895+
 Amouzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.