۱۴۰۲ شنبه ۱۲ فروردين
تصاویر 1400-1401
1401/02/31
 • بازگشایی حضوری دانشگاه و کلاس های دانشکده علوم ورزشی بازگشایی حضوری دانشگاه و کلاس های دانشکده علوم ورزشی
  بازگشایی حضوری دانشگاه و کلاس های دانشکده علوم ورزشی
 • برگزاری جلسه هم اندیشی هیات رئیسه دانشگاه با اعضای علمی دانشکده علوم ورزشی برگزاری جلسه هم اندیشی هیات رئیسه دانشگاه با اعضای علمی دانشکده علوم ورزشی
  برگزاری جلسه هم اندیشی هیات رئیسه دانشگاه با اعضای علمی دانشکده علوم ورزشی
 • برگزاری جلسه گرامیداشت روز معلم و بازنشستگی سرکار خانم دکتر اصانلوبرگزاری جلسه گرامیداشت روز معلم و بازنشستگی سرکار خانم دکتر اصانلو
  برگزاری جلسه گرامیداشت روز معلم و بازنشستگی سرکار خانم دکتر اصانلو
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک ،دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم ورزشی    کدپستی : 1993891176
تلفن : 982188041468+    فاکس : 982188041468+
 sport[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.